Kyrios – Pogrebne usluge -

Početna

Kompletna usluga organizacije pogreba na jednom mjestu!

Kada se smrt desi na području grada, u kući ili stanu, prijava smrti vrši se na telefonski broj policijske uprave 92, gdje se daju osnovni podaci o preminuloj osobi:

  • ime i prezime umrle osobe,
  • starost umrle osobe (godine),
  • adresa smrti,
  • vrijeme smrti,
  • ime i prezime osobe koja prijavljuje smrt,
  • broj telefona za kontakt.

Mrtvozorniku je potrebno osigurati pristup umrloj osobi da bi se tijelo umrle osobe moglo pregledati, pripremiti liječničku dokumentaciju ako je preminula osoba bolovala, kao i sve matične podatke umrle osobe.

Nakon što mrtvozornik izda “dozvolu za pokop” tijelo se može prevesti na željeno mjesto pokopa.

Kada smrt nastupi izvan područja grada, u kući ili stanu, prijava smrti vrši se u domovima zdravlja ili hitnoj medicinskoj pomoći.

Ako smrt nastupi u bolnici ili nekoj drugoj ustanovi na području Republike Hrvatske, u gradu ili izvan grada Zagreba, obitelj se javlja na odjel gdje je osoba ležala ili bila zaprimljena.
Nakon razgovora sa dežurnim liječnikom ili šefom odjela, te dobivanjem dokumentacije koja je u protokolu zdravstvene ustanove, potrebno se javiti na odjel patologije ili mrtvačnicu radi predaje odjeće u koju će se umrla osoba obući.

U svakom od ovih slučajeva potrebno nas je prije kontaktirati kako bi se na vrijeme pristupilo organizaciji pogreba ili ispraćaja.

 

Kontakt

KYRIOS, d.o.o.
Stjepana Radića 7, 20350 Metković

Mob:098 836 388

Tel: 020/681 629